Św. Antoni urodził się w Lizbonie około 1195 roku. Na chrzcie św. otrzymał imię Ferdynand. Jego ojciec był rycerzem króla Alfonsa II Portugalskiego. Uczył się w Lizbonie w szkole przykatedralnej. Jako syn rycerza zdobywał także sztukę jazdy konnej, szermierki, polowania.

Mając 15 lat wstąpił do klasztoru San Vicenzo de Fora Kanoników Regularnych Św. Augustyna w Lizbonie. Po dwóch latach został przeniesiony do klasztoru w Coimbrze . W 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.

Rok później Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. To był jego pierwszy kontakt z nowym wówczas zakonem, który od razu zaowocował pragnieniem przystąpienia do Braci Mniejszych. Chcąc naśladować ideał życia św. Franciszka z Asyżu oraz poświęcić się pracy misyjnej tak jak bracia, którzy zginęli w Maroko wstąpił do wspólnoty św. Franciszka w Olivanez; tam też otrzymał nowe imię - Antoni.

W 1221 Antoni udał się do Asyżu i tam spotkał św. Franciszka. W tym czasie odbywała się kapituła Zakonu, która przydzieliła Antoniego do prowincji Romania do klasztoru Montepaolo w pobliżu Forli. Tam wykorzystywał czas na pogłębienie życia duchowego, studium Pisma Świętego oraz pełnienie posługi duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła do brata Eliasza, następcy św. Franciszka, który mianował go generalnym kaznodzieją zakonu. Niezwykły dar kaznodziejski gromadził przy nim liczne tłumy, które widziały także cuda, których Bóg dokonywał przez ręce Antoniego. Miał bowiem Antoni dar uzdrawiania, rzadki dar bilokacji (przebywania w dwóch miejscach równocześnie), dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich.

W 1225 - 1227 głosił kazania we Francji, zwalczając szerzące się herezje katarów. Po powrocie do Italii został wybrany na kapitule generalnej prowincjałem Emilii i Mediolanu. W 1228 roku pojechał do Rzymu w sprawach prowincji - tam papież Grzegorz IX, który słyszał o talencie kaznodziejskim Antoniego polecił mu przeprowadzenie rekolekcji dla niego i kolegium kardynalskiego. Wywarły tak silne wrażenie, że Ojciec Święty nazwał go "Arką Testamentu". Polecił Antoniemu, by głosił kazania w Rzymie do przybywających pielgrzymów.

W 1230 roku na kapitule generalnej św. Antoni zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Już wtedy był bardzo wycieńczony i chory na wodną puchlinę.

Umarł 13 czerwca 1231 roku mając zaledwie 36 lat. Pochowano go w Padwie, a jego pogrzeb stał się wielką manitestacją. 30 maja 1232 roku papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych, a w 1946 papież Pius XII ogłosił św. Antoniego doktorem Kościoła.

Św. Antoni jest jednym z najpopularniejszych świętych. W prawie każdym kościele znajduje się choćby figura z jego podobizną. Wzywany jest w różnych intencjach, zwłaszcza w codziennych troskach i kłopotach oraz tradycyjnie w przypadkach zagubień różnych przedmiotów.

 


Nabożeństwo do św. Antoniego z Padwy
(wtorek po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.30)

Modlitwa wstępna:

Kłaniamy się Tobie, św. Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o Twoją opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Znamy Twoje skuteczne wstawiennictwo w odnajdywaniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, w niesieniu ulgi chorym, biednym i zakłopotanym. Błagamy Cię z ufnością, spraw, abyśmy dzięki Twojej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy.

Prosimy Cię, św. Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą do tej świątyni lub na innym miejscu zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczują Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

albo:

Zgromadziliśmy się w tej świątyni, by podziękować Bogu za wysłuchanie naszych próśb za pośrednictwem swych świętych. Święty Antoni cieszy się u Boga szczególną łaskawością. Wiemy, że modlitwy zanoszone przed Boży Tron za jego wstawiennictwem, bardzo często były wysłuchiwane. Ożywieni tym doświadczeniem minionych pokoleń, z tym większą żarliwością składamy Panu Bogu nasze prośby, by je wysłuchał, i za pośrednictwem św. Antoniego, przychylił się do naszego błagania.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Święty Antoni z Padwy, módl się za nami.

Responsorium

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,
Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego.
Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych, okowy spadają.

Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.

Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem,
Zguby się wracają, za ufnym westchnieniem.
W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy.

Morze się ucisza…

Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą,
Z mieszkańcami Padwy cuda Jego głoszą.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
Chwała za tę władzę daną Antoniemu.

Morze się ucisza…

K. Módl się za nami święty Antoni
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią * i we wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Antoniego z Padwy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                     zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,          módl się za nami
Święty nasz Ojcze, Franciszku,
Święty Antoni Padewski,
Chlubo Zakonu Braci Mniejszych,
Ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Nowe światło włoskiej ziemi,
Kapłanie wedle Serca Bożego,
Gorliwy zakonniku,
Seraficzny ogniu miłości,
Mężu doskonałej czystości,
Męczenniku pragnieniem,
Miłośniku życia ukrytego,
Dla bliźnich się poświęcający,
Kaznodziejo niezmordowany,
Jednający z Bogiem grzeszników,
Sprowadzający do Kościoła z powrotem heretyków,
Łaskawy opiekunie ubogich,
Pocieszycielu chorych i strapionych,
Oddawco rzeczy zgubionych,
Sławny cudotwórco za życia i po śmierci,
Mądrością Bożą napełniony,
Skarbnico Pisma świętego,
Doktorze Ewangeliczny,
Godny Synu Ojca Serafickiego,
Sługo wierny Matki Dziewicy,
Piastunie Dzieciątka Jezus,
Drogi klejnocie Kościoła świętego,
Orędowniku na całym świecie szczególnie czczony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K. Módl się za nami święty Antoni
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się:
Boże, któryś świętego Antoniego, Wyznawcę Twego i Doktora doprowadził do wysokiej świętości + prosimy, abyśmy za jego przyczyną tu na ziemi stale postępowali w miłości ku Tobie, * a kiedyś w wieczności z Tobą na zawsze złączyć się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

W internecie:

Freski