MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM SKĘPSKIM

MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE

     Ojcowie Bernardyni w każdą sobotę we Mszy Świętej Wieczystej odprawianej w sanktuarium maryjnym w Skępem przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej Skępskiej polecają Bogu wszystkie intencje wpisane do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.
     Można wpisać siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie sanktuarium i klasztor Ojców Bernardynów w Skępem.
     Ofiara na Msze Święte Wieczyste jest dowolna. Chcąc zamówić Mszę Świętą Wieczystą należy czytelnie podać imię i nazwisko (może być tylko samo imię) każdej osoby, którą pragniemy włączyć do Mszy Świętych Wieczystych. Przy osobach zmarłych zaznaczamy + krzyżykiem, albo śp.

MSZE ŚW. INDYWIDUALNE

     Przyjmowane są indywidualne Msze św. w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców, jako Msze św. jednorazowe. Odprawiane są w takiej kolejności, w jakiej zostały przyjęte. Jeśli ktoś zechce być obecny na zamówionej Mszy św. - to istnieje możliwość ustalenia dokładnego terminu jej sprawowania.

JAK ZAMÓWIĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ?

     Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Czy rozumiemy potrzebę zamawiania Mszy świętych, szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia, czy tylko liczymy na własne siły. Możemy też zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby. To jest najlepszy prezent i dar serca jaki możemy ofiarować dla drugiej osoby.

     Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory takich intencji:

• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
• W intencji Bogu wiadomej
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla ............
• O dobry wybór drogi życiowej,
• Za zmarłego śp. .......................
• Za zmarłych z rodziny ............
• Za dusze w czyśćcu cierpiące.

To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych.

 

     Dla zainteresowanych podajemy także informacje o możliwości przesyłania ofiary nie tylko na Msze św., ale także na inne cele, m.in. takie jak:

• ofiara na remont sanktuarium.
• na ubogich
• na kwiaty dla Matki Bożej Skępskiej.
• na inne cele (zgodnie z życzeniem ofiarodawcy).
 

     Za każdym razem należy podać na odwrocie przekazu pocztowego, albo napisać w liście, na jaki cel wysyłana jest ofiara. Prosimy o czytelne podawanie swego adresu oraz ofiarowanej intencji. Jeżeli ktoś zamawia u nas Msze św. poprzez bank, prosimy aby dołączył do tego również list z podaniem intencji, gdyż często treść intencji drogą bankową do nas nie dociera. Można to również uczynić poprzez nasz email: skepe@bernardyni.ofm.pl.


W SPRAWIE ZAMAWIANIA I REZERWACJI MSZY ŚW. NALEŻY PISAĆ

NA ADRES:

Klasztor OO. Bernardynów

ul. Klasztorna 5
87-630 SKĘPE
 

Ofiary na Msze św. i na inne cele można przesyłać na konto:
 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S. A.

Grupa Pekao S.A. I ODDZIAŁ LIPNO

47 12 40 33921111000030230929

z dopiskiem ofiara na Mszę św.

 

lub telefonicznie: (054) 287-70-35