Zmiana adresu witryny kościoła Św. Barbary
i klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu witryny kościoła Św. Barbary i klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.

Przekierowanie powinno nastąpić automatycznie. Ponieważ tak się nie stało, prosimy użyć poniższego odnośnika:
http://www.przeworsk.bernardyni.pl