menu

:: apel
:: zarząd
:: statut


Stowarzyszenie
Pomocników
Oratorium im. św. Antoniego

zarząd

Zebrani w dniu 10.04.2015 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Pomocników Oratorium im. św. Antoniego z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Słowackiego 2, podjęli uchwałę o wyborze nowego Zarządu Stowarzyszenia. Dokonano wyboru prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka Zarządu.

  • Prezes - Aleksandra Mielczarek
  • Wiceprezes - Ewelina Janowska
  • Sekretarz - Danuta Ruszkiewicz
  • Skarbnik - Ilona Królikiewicz
  • Członek - Halina Nowakowska

copyright © OO.Bernardyni w Piotrkowie Trybunalskim - Wszelkie prawa zastrzeżone