2.04.2020 o. Albert Drożyński OFM
ogłoszenia

KOMUNIKATKomisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemiiW okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;
w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;
dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.


Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP


Dziękujemy za okazywaną nam życzliwość i pomoc!
Za bycie z nami!

Odwdzięczamy się codzienną modlitwą i choćby tą piosenką


Matka o wielu twarzachDrodzy Przyjaciele Bernardynów z opatowskiego wzgórza.


Jeśli ktoś pragnie zamówić Mszę św., wesprzeć potrzebujących za pośrednictwem klasztoru lub po prostu podzielić się dobrem, można to uczynić.

Klasztor OO. Bernardynów
ul. Klasztorna 3
27-500 Opatów

Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Opatów
Nr 40 8493 0004 0120 0000 3290 0001


Zapraszamy na Msze św. (Facebook)

Niedziela Palmowa. Transmisja Mszy św. o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00.


Budujmy Kościół w naszych domach, w naszych sercach


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.2020 r.


1.
Zgodnie z decyzją Kurii Sandomierskiej odwołujemy sprawowanie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Będą one dostępne na naszym facebooku. Dziś transmisje Mszy św. z naszego kościoła o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy tą właśnie drogą. Przez cały tydzień transmisje Mszy wieczornej także na facebooku.

2. Ze zrozumiałych względów nie odwiedzimy chorych w najbliższy piątek. W sobotę o godz. 20.30 transmisja Różańca z naszego kościoła.

3. Za tydzień Niedziela Palmowa. Transmisja Mszy św. o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00.

4. Obecna sytuacja epidemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych utrudniają udział w kursie przedmałżeńskim, dlatego Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej organizuje dla narzeczonych, internetowe katechezy przedmałżeńskie przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa do 1 września tego roku. Zachęcamy narzeczonych do zapisów na stronie internetowej Diecezji sandomierskiej. Kurs będzie składał się z 10 katechez multimedialnych emitowanych 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki o godzinie 20. Pierwsza z katechez będzie zamieszczona w piątek 3 kwietnia. Na zakończenie cyklu katechez wystawione będzie świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych.

5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszystkie dary i ofiary na rzecz klasztoru, także te przekazane na nasze konto bankowe.

6. Przypominamy, że decyzją Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane została przedłużona do odwołania. Obejmuje ona wszystkich wiernych Diecezji Sandomierskiej oraz wszystkich przebywających na jej terenie.


MODLITWA DO ŚW. SZYMONA Z LIPNICYMódlmy się:

Św. Szymonie z Lipnicy, Ty dałeś przykład głębokiej wiary i bezgranicznej miłości Boga i bliźniego, głosząc gorliwie Chrystusową Ewangelię i niosąc duchową pomoc dotkniętym zaraźliwą chorobą. Dla nich poświęciłeś swoje franciszkańskie i kapłańskie życie, spiesząc z sakramentalną pomocą chorym, nawet w obliczu niechybnej śmierci. Stajemy dzisiaj przy Tobie i prośmy Cię usilnie: swoją modlitwą i wstawiennictwem uproś nam tę łaskę, aby Bóg miłosierny uchronił naszą Ojczyznę i mieszkańców naszego miasta oraz świat przed szerzeniem się groźnej epidemii koronawirusa.

Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia; wspieraj także tych, którzy, tak jak Ty, służą im z poświeceniem. Otaczaj swoją opieką i modlitwą również kierujących naszym krajem oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii. Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym siostrom i braciom w potrzebie. Św. Szymonie z Lipnicy nasz Patronie i Orędowniku chorych i cierpiących, módl się za nami. Amen!


KOMUNIKAT


Obecna sytuacja epidemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych utrudniają udział w kursie przedmałżeńskim, dlatego Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej organizuje dla narzeczonych, internetowe katechezy przedmałżeńskie przygotowujące do sakramentu małżeństwa.

Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa do 1 września tego roku. Zachęcamy narzeczonych do zapisów na stronie internetowej Diecezji sandomierskiej.
Kurs będzie składał się z 10 katechez multimedialnych emitowanych 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki o godzinie 20. Pierwsza z katechez będzie zamieszczona w piątek 3 kwietnia. Na zakończenie cyklu katechez wystawione będzie świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych.Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeńW związku z kolejnymi ograniczeniami ogłoszonymi przez władze państwowe publikujemy poniżej Komunikat, jaki wystosował do wszystkich wiernych Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.Z pasterskim błogosławieństwem,Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE)Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku


w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie: 7.00, 18.00Matko Boża Opatowska
Przewodniczko po
pokrzyżowanych życia drogach


Maryjo, Matko, której Bóg
powierzył prowadzenie Jego dzieci
przez zawiłe życiowe dróżki,
w Twoje ręce składam drogę życia.
Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię
możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy.
Nie ma takich skrzyżowań życia,
których Ty nie mogłabyś przekroczyć.
Matko Wszechmocna,
proszę weź mnie i przeprowadź
przez moje pokrzyżowane życie.
Oddaje się pod Twoją opiekę i proszę o pomoc,
o umocnienie moich wątłych sił,
ubogacenie w mojej nędzy,
co przeszkadza mi być z Chrystusem -
- jedyna Pocieszycielko dana mi przez Boga.
Matko Boża Opatowska, módl się za mnie,
módl się za nami

OO. Bernardyni - OpatówTłocznia Mistyczna

Panie Jezu Chryste,
Życie i Zmartwychwstanie nasze.
Jesteś Drogą, która prowadzi nas do Ojca,
Prawdą, która nas wyzwala,
Życiem, które napełnia nas radością.
Prosimy nawiedź nas,
ożyw mocą i światłem Ducha Świętego,
abyśmy podążali z Tobą Panie nawet
przez najbardziej zawiłe ścieżki życia.
Prowadź nas do radości swojego Królestwa
przez otwartość na bliźnich,
dzieląc ich bóle i strapienia,
radości i nadzieje.
Umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość,
abyśmy swoim życiem
głosili radosną nowinę,
że każdy kto wierzy w Ciebie,
nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.
Amen.

OO. Bernardyni - Opatów


Program Regionalny

Nazwa Projektu:

"Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich
w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów
w Opatowie"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"... dla rozwoju województwa świętokrzyskiego..."