INFORMACJE

ZŁOTY JUBILEUSZ - 50 LAT POLSKIEGO OŚRODKA KATOLICKIEGO

OO. FRANCISZKANÓW – BERNARDYNÓW

W MARTIN CORONADO

13 MAJA 2007

 W niedzielę 13 Maja 2007 miały miejsce obchody Złotego Jubileuszu 50-lecia Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów – Bernardynów w Martin Coronado /Buenos Aires/. Uroczystościom przewodniczył Prowincjał OO. Bernardynów O. Dr Czesław Gniecki z Krakowa wraz z Definitorem O. Henrykiem Hajzlerem.

O godz. 11.00 Uroczysta Msza św. Koncelebrowana pod przewodnictwem O. Prowincjała Czesława Gnieckiego, Prowincjała OO. Redemptorystów Józefa Słabego, O. Przełożonego Jerzego Twaroga i 12 kapłanów zakonnych oraz diecezjalnych.

Na początku Mszy św. O. Jerzy przywitał wszystkich zebranych na Uroczystości – Duchowieństwo, przedstawicieli Ambasady Polskiej z Buenos Aires oraz wszystkich wiernych. O. Prowincjał w kazaniu nawiązał do jubileuszu OO. Franciszkanów, wyrażając podziękowanie swoim współbraciom za 50 lat posługi wśród Rodaków na argentyńskiej ziemi. W dalszej części kaznodzieja mówił o Słudze Bożym Janie Pawle II, dając nam go za wzór, jako człowieka wiary, modlitwy i prawdziwej świętości.

Przed końcowym błogosławieństwem O. Prowincjał wręczył dla całego Maciaszkowa – na ręce O. Przełożonego – Błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji złotego jubileuszu.

O. Prowincjał odczytał nominację dla O. Jerzego Twaroga: Nowego Rektora – Koordynatora – Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Następnie O. Sante Cervellin – Sekretarz Generalny Komisji ds. Emigracji przy Konferencji Episkopatu Argentyny, odczytał w j. hiszpańskim nominację Nowego Rektora podpisaną przez Prymasa Argentyny Kardynała Jorge Mario Bergoglio. Nowemu Rektorowi O. Prowincjał złożył gratulacje i życzył mocy i Mądrości Bożej oraz dobrego zdrowia w wykonywaniu nowych obowiązków. O. Jerzy zastąpił na tym urzędzie O. Herkulana Wróbla, który przez ostatnie 10 lat pełnił funkcje Rektora PMK. O. Herkulanowi, celebrans podziękował za sumienne wypełnienie i z pełnym oddaniem funkcji Rektora PMK w Argentynie.

Następnie O. Henryk Hajzler odczytał listy gratulacyjne z okazji Złotego Jubileuszu Maciaszkowa, jakie przesłał Kard. Józef Glemp – Prymas Polski i Arcybiskup Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Po błogosławieństwie O. Prowincjał poświęcił tablicę pamiątkową z popiersiami fundatorów Maciaszkowa: O. Justyniana Maciaszka i O. Andrzeja Smolenia, jaka została umieszczona na zewnętrznej ścianie Kościoła.

Następnie wszyscy zebrani na uroczystości przeszli pod ścianę grobowca, gdzie spoczywają zmarli fundatorzy i odmówiona została modlitwa za zmarłych.

Na zakończenie uroczystości religijnych, na placu przed kościołem Barbara Fiedorowicz odczytała Modlitwę do Matki Boskiej i został wypuszczony różaniec / ze styropianu / w niebo.

 

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA – NASZA PANI I KRÓLOWO. W DNIU NASZEGO ZŁOTEGO JUBILEUSZU 50 LECIA NASZEGO POLSKIEGO MACIASZKOWA, PRZESYŁAMY CI NASZĄ MODLITWĘ I HOŁD ODDANIA JAKO DZIĘKCZYNIENIE ZA TWOJĄ NAD NAMI OPIEKĘ PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA.

WYRAZEM TEGO JEST TEN NASZ RÓŻANIEC ZŁOŻONY Z NASZYCH SERC PRZEZ WSZYSTKIE POKOLENIA, KTÓRE W TYM MIEJSCU SIĘ GROMADZIŁY NA MODLITWIE, DZIŚ ZGROMADZONYCH I TYCH, KTÓRZY TU W PRZYSZŁOŚCI PRZYBYWAĆ BĘDĄ.

MIEJ W OPIECE NASZE POLSKIE RODZINY, MŁODZIEŻ I DZIECI. KRÓLOWO NARODU POLSKIEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI.  

 

Po zakończeniu religijnej części, rozpoczęła się część artystyczna – akademia jubileuszowa w budynku szkolnym w wykonaniu dzieci szkolnych. W programie akademii nawiązano również do Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Uświetnił również dzisiejszy dzień występ baletu z Maciaszkowa „Ukochany Kraj”. Akademię zakończyła piosenka „50 lat Maciaszkowa” w wykonaniu całego Maciaszkowa: rodziców i dzieci.

Następnie O. Prowincjał rozdał pamiątkowe medale jubileuszowe z brązu dla Wszystkich rodzin z Maciaszkowa wręczając również pamiątkową książeczkę o Maciaszkowie z okazji złotego jubileuszu napisaną przez O. Herkulana Wróbla.

Po wspólnym obiedzie – na którym zebrało się 200 Rodaków – odśpiewano staropolskie „Sto lat” i zjedzono jubileuszowego torta.

O. Prowincjałowi Czesławowi dziękujemy za przewodniczenie naszym uroczystościom jak i również O. Definitorowi Henrykowi.

Wizyta ta choć krótka, ale jest ona świadectwem, że nie jesteśmy sami, że nasza Zakonna Prowincja i współbracia w Polsce pamiętają o nas. Ta wizyta była potrzebna, aby umacniać nas wszystkich w wierze, w przywiązaniu do naszych polskich tradycji i do tego wszystkiego, co Polacy zabrali ze sobą z Polski i przywieźli do Argentyny.

Życzymy dla Maciaszkowa kolejnych jubileuszy oraz aby Polskość w tym szczególnym miejscu trwała zawsze. Niech Królowa Polski – Pani Częstochowska błogosławi Wszystkich Polskim Rodzinom, które gromadzą się w tym wyjątkowym miejscu.

 


Ostatnia aktualizacja:  01 sierpnia 2007