JUBILEUSZ
550 lat Bernardynów w Polsce
1453-2003

List Ojca Prowincjała Romualda Ko¶li

Jubileuszowa pielgrzymka do Włoch - m.in. przemówienie Jana Pawła II

Bernardyńskie dziedzictwo - wystawa w Hrubieszowie i Lublinie

Z tygodnika "¬ródło" - Rozmowa z o.Fidelisem

O bernardyńskim Jubileuszu raz jeszcze - o. Efrem Obru¶nik

Z innych stron internetowych:

o. Krystian Zdzisław Olszewski OFM http://www.zrodlo.krakow.pl/archiwum/2003/46/12.html