Tekst  z tygodnika katolickiego "Źródło"

Ludzie nas lubią i szanują...
Z ojcem Fidelisem Maciołkiem OFM, gwardianem krakowskiego klasztoru, dyrektorem Wydawnictwa "Calvarianum", rzecznikiem prasowym oo. Bernardynów rozmawia Bożena Weber
 

Bożena Weber: Obchody Jubileuszowe Bernardyńskiej wspólnoty zakonnej pod Wawelem rozpoczęły się 20 maja br. i trwać będą jeszcze przez pięć miesięcy...
Ojciec Fidelis Maciorek: W uroczystość św. Bernardyna ze Sieny bracia bernardyni z konwentu krakowskiego wraz ze wszystkimi konfratrami z polskiej Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny (jednej z pięciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych) rozpoczęli obchody jubileuszowe 550-lecia obecności tej wspólnoty św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich. Trwać one będą do 23 października, do uroczystości św. Jana Kapistrana, założyciela Prowincji oo. Bernardynów w Polsce.
- Początki Braci Mniejszych Obserwantów zwanych w Polsce potocznie Bernardynami ściśle wiążą się z osobą i misją tego włoskiego kaznodziei wędrownego, który ewangelizując w imię Jezusa Chrystusa, był równocześnie niestrudzonym propagatorem reformy zakonnej. Jego figura umieszczona na konsoli u zbiegu ulic Wiślnej i Rynku Głównego, na narożnej kamieniczce, przypomina potomnym o natchnionych Bożym Duchem płomiennych kazaniach Kapistrana na Rynku Krakowskim...
- Nasz obecny jubileusz wiąże się ściśle z 8-miesięcznym pobytem św. Jana Kapistrana w Krakowie w 1453 roku, dokąd na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i kard. Zbigniewa Oleśnickiego przybył w charakterze misjonarza, głosiciela krucjaty przeciw husytom. Porywającymi kazaniami, głoszonymi codziennie na otwartej przestrzeni, a w zimie w Kościele Mariackim, zyskał ogromną popularność wśród słuchaczy. Wielu, zwłaszcza z kręgu scholarów i mistrzów Akademii Krakowskiej, zapałało chęcią pójścia w ślady św. Jana, przyjmując brązowy franciszkański habit.
Dla nich, na stradomskich gruntach położonych u stóp Wawelskiego Wzgórza kard. Oleśnicki ufundował klasztor i kościół (pierwotnie drewniany) pw. św. Bernardyna ze Sieny, świeżo kanonizowanego, wielkiego propagatora obserwancji zakonnej, duchowego Mistrza Jana Kapistrana. Tu warto podkreślić, że kolejne klasztory w Warszawie, Poznaniu, Lwowie otrzymały takie samo wezwanie. Zaczęto nazywać "nowych" franciszkańskich zakonników w Polsce braćmi od św. Bernardyna, a potem krótko bernardynami. Św. Jan Kapistran i św. Bernardyn wpisali się więc w ramy trwającego od maja do października br. Jubileuszu Bernardyńskiego, związanego z macierzystym kościołem-matką, będącym kolebką naszej zakonnej wspólnoty w Polsce.
- W jubileuszowe ramy 550-lecia obecności oo. Bernardynów w Polsce wpisuje się także postać zmarłego 18 lipca 1482 roku Polaka, bł. Szymona z Lipnicy, który jest patronem Krakowa i studiującej młodzieży akademickiej. Sarkofag z jego doczesnymi szczątkami-relikwiami znajduje się w bernardyńskiej bazylice.
- Modlitewnym dziękczynieniem za ponad pięć wieków obecności oo. Bernardynów w Krakowie są tzw. Czwartki z bł. Szymonem. Uczestniczą w nich wspólnoty zakonne oraz parafialne z terenu Krakowa i z bernardyńskich klasztorów z całej Polski, zaproszeni goście: kapłani, prałaci, infułaci, biskupi. Pierwszemu zjazdowi jubileuszowemu 20 maja przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń, a na jego zamknięcie zawita do naszej zakonnej, krakowskiej wspólnoty m.in. rezydujący w Rzymie Ojciec Generał oraz biskupi z 11 polskich diecezji, w których pracują oo. Bernardyni. Uroczystości te poprzedzi dwudniowe sympozjum naukowe o naszym dziedzictwie religijno-kulturowym w świeżo wyremontowanej auli im. bł. Szymona z Lipnicy (znajdującej się od strony ul. Bernardyńskiej), połączone z otwarciem wystawy "Skarby Bernardynów polskich".
- W każdy czwartek Roku Jubileuszowego przez cały dzień można trwać na modlitewnej adoracji przed Najśw. Sakramentem, uczestniczyć w koncelebrowanej Mszy św. i nabożeństwie do bł. Szymona, z ucałowaniem jego relikwii...
- Największym skarbem naszej świątyni pod Wawelem jest obecność relikwii Błogosławionego lipniczanina. Pragniemy w każdy czwartek jubileuszu modlić się o jego rychłą kanonizację podczas całodziennej adoracji. Te prośby połączone z dziękczynnym Te Deum wyśpiewaliśmy jako zakonna wspólnota już na progu Roku Jubileuszowego. Wówczas to ponad 70 Braci z Polski i Ukrainy pielgrzymowało do Włoch śladami św. Bernardyna ze Sieny i św. Jana Kapistrana oraz naszego patriarchy - św. Franciszka. U grobów apostolskich dziękowaliśmy Bogu za ten czas łaski. Uwieńczeniem pielgrzymowania ojców i braci do Rzymu było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sali Klementyńskiej, podczas którego miałem wielką łaskę przekazania Papieżowi relikwiarza bł. Szymona, wyrażając przy tym prośbę o kanonizację Patrona Krakowa. Ojciec Święty pomny na naszą obecność pod Wawelem chętnie przyłączył się do naszego dziękczynienia, gdyż - jak podkreślił - "wie jak wiele ta obecność przyniosła, jak bardzo wpisała się w naszą rodzinną duchowość i kulturę". Równocześnie nie omieszkał w pięknych słowach wyznać jak "bliski Jego sercu jest klasztor i bazylika przy Bernardyńskiej".
- Przez całe wieki dzięki gorliwej pracy apostolskiej oo. Bernardyni byli najpopularniejszym zakonem w Polsce. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 aż 8 bernardyńskich świątyń było wyznaczonych jako jubileuszowe.
- OO. Bernardyni, duchowi synowie św. Franciszka, jak zaznacza nasz Prowincjał o. Romuald Kośla w swym Liście pisanym z okazji Jubileuszu, swą wyjątkową popularność zawdzięczają zakładanym w XVII i XVIII w. miejscom kultu. Wśród nich największy rozgłos zdobyły tzw. "bernardyńskie kalwarie" propagujące pobożność pasyjną (Kalwaria Zebrzydowska, Góra Kalwaria k. Warszawy, Cytowiany na Litwie) oraz sanktuaria Cierpiącego Chrystusa (Alwernia, Paradyż, Tarnów). Aż o 50 kościołach bernardyńskich mówiło się jako o sanktuariach Maryjnych. W 6 z nich doszło do koronacji łaskami słynących wizerunków (Leżajsk, Sokal, Wilno, Skępe, Rzeszów, Kalwaria Zebrzydowska). Do tych wymienionych, ostatnio dołączyło sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Popularnością wśród wiernych cieszyły się także bernardyńskie sanktuaria: św. Antoniego z Padwy (Brzeżany, Sambor, Zbaraż, Radecznica na Roztoczu), świętych i błogosławionych naszej Prowincji: św. Jana z Dukli, bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy czy wreszcie bł. Szymona w Krakowie...
- Wracając do Krakowa, kolebki polskiej wspólnoty bernardyńskiej, proszę wyznać, z czym - zdaniem Ojca - kojarzy się przeciętnemu, wierzącemu człowiekowi piękna bazylika pod Wawelem?
- Kościół oo. Bernardynów na Stradomiu przyciąga w każdą niedzielę wielkie rzesze wiernych obliczane na około 2 tysiące osób. Cieszymy się, że krakowianie tak chętnie do nas przybywają. Staramy się dbać o duszpasterską stronę naszej posługi, ambonę, konfesjonały. Ludzie młodzi w sposób szczególny ukochali naszą świątynię, gdyż mamy ok. 50 ślubów rocznie. Bernardyni w Krakowie znani są też z pięknej (tradycyjnej) ruchomej szopki i oryginalnej panoramy Golgoty namalowanej w 1911 roku przez Tadeusza Popiela do kościoła Bernardynów we Lwowie. W niedzielę, po uroczystości św. Franciszka jest przed kościołem nabożeństwo dla opiekunów zwierząt. Wiele osób wspomina jak kupowało kwiaty, sadzonki i krzewy z naszego przyklasztornego ogrodu.
- W Roku Jubileuszowym wszystkie odpusty w klasztorach bernardyńskich odbywają się w duchu wdzięczności Bogu i ludziom za 550 lat obecności i działalności zakonu w Polsce.
- Tak, to dziękczynienie jest rozłożone i w czasie, i w różnych częściach naszej Ojczyzny, tam gdzie pracujemy. Ważnym do odnotowania wydarzeniem w powojennej działalności ewangelizacyjnej Prowincji - jak to podkreślił także Ojciec Święty w przemówieniu do Braci 11 lutego w Rzymie i O. Prowincjał w Liście z okazji jubileuszu - jest powstanie Kustodii św. Michała Archanioła na Ukrainie, która obecnie, w liczbie kilkudziesięciu ojców i braci z lokalnymi wspólnotami święci 10-lecie swego powstania. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie tam prowincja zakonna. Wiele klasztorów uzyskało zatwierdzenie statutowe miejscowych władz. Wśród biskupów ukraińskich dwóch jest bernardynów: o. Stanisław Szyrokoradiuk z Żytomierza i Ordynariusz Diecezji Kamieńsko-Podolskiej - o. Maksymilian Dubrawski.
Także swój jubileusz 70-lecia obecności obchodzą bernardyni łódzcy, którzy prowadzą Katolickie Liceum i Gimnazjum im. bł. Anastazego Pankiewicza.
- Wydawnictwo Bernardyńskie "Calvarianum" też na pewno przygotowuje edycje okolicznościowe związane z Jubileuszem.
- Wydaliśmy specjalne kartki jubileuszowe, zamówiliśmy okolicznościowy medal wg proj. o. Cypriana Moryca. W związku z przekazaniem akt procesu kanonizacyjnego do Kongregacji Rzymskiej ds. Świętych przygotowujemy wznowienie w nowej formie publikacji o bł. Szymonie z Lipnicy autorstwa naszych ojców: Romualda Gustawa i Kajetana Grudzińskiego. Mam też nadzieję, że uda się zrealizować moje marzenie i w Roku Jubileuszowym wydany zostanie wyjątkowy, pamiątkowy album Skarby polskich bernardynów.
- Życzę wraz z całą Redakcją "Źródła", aby opatrznościowe dzieło rozpoczęte przed 550 laty przez św. Jana Kapistrana i kontynuowane przez konfratrów bł. Szymona z Lipnicy, bł. Władysława i św. Jana rozwijało się i przynosiło owoc stokrotny. Szczęść Boże i dziękuję serdecznie za rozmowę.