„Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje”

 VI Ogólnopolskie NOCNE  CZUWANIE

w intencji powołań i powołanych
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej - 13/14.06.2009

Relacja

 Z soboty na niedzielę (13/14 czerwca 2009 r.) w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się VI Ogólnopolskie Nocne Czuwanie modlitewne w intencji powołań. Modliliśmy się za papieża Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa, rodziny, o nowe powołania kapłańskie i zakonne w Kościele Chrystusowym. Także w intencji młodych ludzi o łaskę rozeznania życiowego powołania i o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. Eucharystii wieczornej, przewodniczył o. dr Piotr Chojnacki opat cystersów z Krakowa-Mogiły, wraz z kilkoma kapłanami koncelebrującymi, który do zebranych skierował okolicznościową homilię. Pod koniec Eucharystii, odczytany został telegram ks. biskupa Wojciecha Polaka, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań w Polsce, skierowany do uczestników czuwania.

Ks. Biskup m.in. napisał: „Od kilku już lat, wieczorem w drugą sobotę czerwca, zbieracie się Siostry i Bracia, przedstawiciele Zgromadzeń Zakonnych i Seminariów Duchownych w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej na nocne czuwanie, aby prosić Pana żniwa o nowych robotników. Wasza modlitwa w intencji powołań jest niewątpliwie odpowiedzią na słowa samego Chrystusa: Proście! To stanowcze wezwanie Pana – przypomina nam tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania – upewnia nas, że modlitwa o powołania powinna być nieustanna i pełna zaufania. (…) Ogólnopolskie nocne czuwanie w intencji powołań staje się dla nas wszystkich, zatroskanych o powołania i powołanych, okazją do ufnej modlitwy. Taka ufność jest nam zawsze potrzebna. Jest ona jednak szczególnie potrzebna dziś, w tych czasach, w których z różnych powodów, tak wielu młodych ludzi nie odpowiada jeszcze Bogu na dar Jego powołania. «Wobec odnotowanego spadku liczbowego kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie powinna jednak – jak przypomniał nam Benedykt XVI – nigdy słabnąć w nas nadzieja, że Chrystus nadal powołuje i będzie powoływał mężczyzn i kobiety do wyłącznej służby w swoim Kościele. Nasza modlitwa w intencji powołanych i o nowe powołania może bowiem sprawić, że młodzi ludzie – jak podkreśla papieskie orędzie – nie będą kierować się mentalnością leniwego sługi, który ze strachu ukrywa w ziemi powierzone mu talenty, ale wielkoduszną odpowiedzią w ochoczym pójściu za zaproszeniem Pana».”
Tematem przewodnim czuwania były słowa: „Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje”. W czuwaniu modlitwy wzięło udział kilkaset osób z całej Polski. Wśród uczestników byli reprezentanci z ponad 70 zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, instytutów życia apostolskiego, alumni kilku seminariów duchownych, młodzież z różnych wspólnot duszpasterskich, którzy współtworzyli całe czuwanie. Na modlitewne przybyli i włączyli się również przedstawiciele Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

Program czuwania obejmował: Eucharystię, modlitwę różańcową i Apel Jasnogórski. Następnie przy ołtarzu polowym odbył się interesujący koncert ewangelizacyjno-powołaniowy: zespołu młodzieżowego „Drogowskaz” z Leżajska i kleryckiego oo. Bernardynów „San Damiano” z Kalwarii Zebrzydowskiej. Przeplatany był świadectwami osób różnych stanów: małżonków, kapłana i sióstr zakonnych. O północy uczestnicy wzięli udział w agapie. Następnie udali się na adorację Najświętszego Sakramentu w bazylice kalwaryjskiej. Kolejny punkt czuwania obejmował Drogę Krzyżową, która miała miejsce na Dróżkach kalwaryjskich. Uczestnicy czuwania z pochodniami i lampionami przeszli tradycyjnie Drogą Krzyżową, począwszy od kaplicy Piłata, poprzez stacje do kaplicy Grobu Pana Jezusa. Po czym przy pomniku papieskim odśpiewano piosenkę „Barkę” i pomodlono się o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. Poranna Eucharystia, sprawowana w bazylice uwieńczyła całonocne czuwanie.

Relacja: o. Zefiryn Mazur OFM

   
Foto o. Sebastian Feret OFM


Foto o. Kajetan Kowalski OFM
 

 

Czuwanie modlitewne prowadzili przedstawiciele różnych stanów, Zgromadzeń Zakonnych i Seminariów Duchownych Polskich Diecezji

 Program czuwania:

   1830     – Rozpoczęcie czuwania.
                         – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

             1900
    Eucharystia
             2030    
– Modlitwa Różańcowa w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej
                          – Apel Jasnogórski

             2120    
Koncert ewangelizacyjny i świadectwa osób różnych stanów
             2400    
– Agapa
               100    
– Adoracja Najświętszego Sakramentu
               230    
– Droga Krzyżowa na Kalwaryjskich Dróżkach (ze świecami)
                          – prowadzą przedstawiciele zgromadzeń zakonnych/diecezji

               430       
– Eucharystia (w kalwaryjskiej bazylice)
               530       
– Zakończenie czuwania

Informacje i zgłoszenia:

o. Zefiryn Mazur
ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765
30-960 Kraków
tel (12) 422-16-50
mail: refpow@bernardyni.pl


Jak powstała idea organizowania czuwań modlitewnych?

Idea organizowania Nocnych Czuwań modlitewnych w intencji powołań, w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, zrodziła się jako nasza odpowiedź na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II. W Orędziu na 41 Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego w Kościele (02.05.2004 r.) napisał: „Stwierdzam z radością, że w wielu Kościołach partykularnych tworzą się «wie­czerniki» modlitwy o powołania. W wyższych seminariach duchownych i w domach formacji instytutów zakonnych i misyj­nych odbywają się spotkania poświęcone modlitwie w tej intencji. Wiele rodzin staje się małymi «wie­czernikami» modlitwy, pomagając młodym odpowiedzieć z odwagą i wielkodusznością na wezwanie Boskiego Mistrza (nr 2). Słowa te zainspirowały nas, aby „wieczernik” modlitwy zaistniał również w sanktuarium kalwaryjskim, tak umiłowanym przez Sługę Bożego. Warto przypomnieć, że Jan Paweł II – pielgrzymujący do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – przybywał do tamtego miejsca bardzo często z niedalekich Wadowic: jako dziecko, w młodości, później jako kapłan i biskup krakowski, a także dwa razy jako papież. Prosił, aby tutaj modlono się za niego tak za życia, jak i po śmierci. Uznaliśmy, że taki „wieczernik” modlitwy będzie najlepszą odpowiedzią na Jego życzenie, zwłaszcza w doniosłym i odpowiedzialnym zadaniu wspierania powołań i powołanych. Wciąż żywe i aktualne pozostają słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje niwo” (Mt 9, 37).

Inicjatywa czuwań nocnych w intencji powołań w sanktuarium kalwaryjskim owocuje corocznym spotkaniem osób różnych stanów, które łączą się w modlitewnym zawierzeniu Panu Bogu osób Jemu poświęconych: papieża, biskupów, kapłanów, i wszystkich osób konsekrowanych. Celem tych czuwań jest – jak nazwa wskazuje – prośba o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Kościele Chrystusowym oraz w intencji młodych ludzi stojących przed trudnym wyborem drogi życiowej. Naszą modlitwą otaczamy zawsze Sługę Bożego Jana Pawła II, prosząc Boga o Jego rychłą kanonizację. Te modlitewne intencje towarzyszą co roku czuwaniom modlitewnym na wzgórzu kalwaryjskim.

Program Wieczernika modlitwy

W programie czuwań: Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa na Kalwaryjskich Dróżkach, Koncert wraz ze świadectwami osób różnych stanów na temat odkrywania i realizowania życiowego powołania.

Kto je prowadzi?

Poszczególne czuwania modlitewne prowadzą przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, seminariów duchownych oraz młodzież. Dzieje się tak od samego początku, tj. o 2004 r. Wśród uczestników czuwań są reprezentanci kilkudziesięciu zgromadzeń zakonnych, instytutów życia apostolskiego, seminarzyści zakonni i diecezjalni, młodzież, zorganizowane grupy duszpasterskie i liczni pielgrzymi z różnych stron Polski. Cieszy fakt, że z roku na rok przybywa coraz więcej osób.

Kiedy!

Czuwania modlitewne w intencji powołań, które odbywają się zawsze w drugą sobotę czerwca każdego roku, weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń religijnych kalwaryjskiego sanktuarium. Jeśli i Tobie leży na sercu wielka sprawa Chrystusa i Kościoła, dotycząca „robotników na żniwie Pańskim”, zapraszamy i Ciebie do sanktuarium Kalwaryjskiego, do włączenia się w ten łańcuch modlitewnego wspierania powołań i powołanych.

o. Zefiryn Mazur OFM