INFORMACJE

LINIA1.GIF (2789 bytes)


o. bp Piotr Herkulan Malczuk OFM - trzecim bernardyńskim biskupem na Ukrainie

Odessa, 3 V 2008 r.

3 V w Odessie, na Ukrainie, w katedrze p.w. Wniebowzięcia NMP, odbyły się święcenia biskupie o. Piotra Herkulana Malczuka OFM. Głównym konsekratorem był metropolita lwowski ks. Marian kard. Jaworski, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski na Ukrainie ks. abp Ivan Jurkovič i ordynariusz Odessy ks. bp Bronisław Bernacki.

"Najwyższy Bóg w Trójcy Osób wybrał sobie brata mniejszego z Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie do apostolskiej posługi jako pierwszego biskupa pomocniczego diecezji odesko-symferopolskiej - powiedział w okolicznościowym kazaniu o. Romuald Kośla, OFM. (...) Już raz, szesnaście lat temu, moc Boża spoczęła na nim i uczyniła z niego kapłana dla potrzeb Chrystusowego Kościoła (...). Dzisiaj ta sama moc Boża ponownie spocznie na naszym bracie, a łaska kapłańska rozbłyśnie w nim w swojej pełni, uzdalniając go do odczytania na nowo potrójnego duszpasterskiego działania: to jest nauczania, uświęcania i prowadzenia owczarni Bożej jako rodziny wierzących".

 

Nowy biskup wybrał sobie za motto posługi pasterskiej myśl wyjętą z Reguły św. Franciszka: "Habere Spiritum Domini" (Posiąść Ducha Pańskiego). Jego herb biskupi wypełnia Niepokalana, symbol franciszkański, złożony ze skrzyżowanych dłoni Jezusa i św. Franciszka, a także fragment krzyża, ukazujący Franciszka u stóp Ukrzyżowanego.

W uroczystości konsekracyjnej udział wzięło 15 biskupów, ok. 130 kapłanów, w tym ministrowie prowincjalni z Litwy, Polski, Słowacji i Ukrainy. Prowincjałowie stanowiący Północnosłowiańską Konferencję Zakonu Braci Mniejszych sprezentowali nowemu biskupowi ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, dla wspomnienia dnia konsekracji, która odbyła się w uroczystość Królowej Polski. Na święceniach był również ambasador RP z Kijowa Jacek Kluczkowski.

 

 

 

 

Jest to trzeci z kolei biskup na Ukrainie, wybrany spośród bernardyńskiej Prowincji Św. Michała Archanioła.( www.ofm.org.ua/ ) Wcześniej konsekrowani zostali: o. bp Stanisław Szyrokoradiuk i o. bp Maksymilian Dubrawski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tekst i zdjęcia zaczerpnięte z serwisu www.panewniki.franciszkanie.pl oraz o. Azariasz Hess OFM)